Invloed op Nederland

De Franse Tijd is essentiëel geweest voor het ontstaan van Nederland als eenheidsstaat met aan het hoofd de koning. Nederlandse patriotten en verlichte regenten hebben onder de leus ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap' voor het eerst het huidige democratische bestel geïntroduceerd . Lodewijk Napoleon heeft voor de wetenschappen en de kunsten onder andere met de oprichting van diverse instellingen en organisaties als de Koninklijke Bibliotheek en het (latere) Rijksmuseum veel betekend. Napoleon Bonaparte wist met zijn Code Civil van Nederland een moderne rechtsstaat te maken. Het onderwijs werd verbeterd, er kwam een nieuw belastingstel, het kadaster en Burgerlijke Stand werden ingevoerd. Minder populair was de invoering van de militaire dienstplicht.

De Rijksmunt in Utrecht werd opgericht voor het produceren van de nationale munt. Het decimale stelsel werd geïntroduceerd en er kwamen standaarden voor maten (meter, liter) en gewichten (kilo).